GLOBALSITE
       
 
 
 

Felhasználási feltételek

 
 

Tulajdonos és üzemeltető
A www.xypex.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Xypex Chemical Corporation (Kanada), az www.aquastopconcrete.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője pedig az Aqua Stop Concrete Kft. (Magyarország), magyarországi képviselője az ASTOP Magyarország Kft., továbbiakban „tulajdonosok” és „üzemeltetők”. Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a www.xypex.hu és az www.aquastopconcrete.hu honlapok, továbbiakban együtt „Xypex magyar honlapok”, egyazon, az utóbbin elhelyezett tartalommal jelennek meg, bármelynek címét írja be a böngészőjébe.

Szerzői jogok
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlapnak az Ön képernyőjén megjelenő kialakítása (a továbbiakban „mű”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.
Amennyiben egy, az oldalainkon található mű másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni jogainak jogosultja, illetve a felhasználási jogokkal rendelkezni jogosult az ASTOP Magyarország Kft. és a Xypex Chemical Corporation.
Ennek megfelelően a honlapunkon található művek csak abban az esetben használhatók fel, ha erre a tulajdonosoktól Ön kifejezetten engedélyt kap és minden egyes másolaton forrásként megjelenik a honlapunkra és a szerzői jogi védelemre utaló "© Xypex Chemical Corporation" vagy "© ASTOP Magyarország Kft." megjegyzés. Feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adott mű vagy művek módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Adatvédelem
A Xypex magyar honlapok üzemeltetőiként kiemelten fontosnak ítéljük és tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatokhoz fűződő jogait és megteszünk minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ugyanakkor a Xypex magyar honlapokon keresztül nem gyűjtünk semmilyen adatot és információt azoknak látogatóitól, az oldalak tartalmának megismerése nem kötött regisztrációhoz, ahogyan az egyes dokumentumok letöltése, nyomtatása és másolása sem.
Tájékoztatjuk továbbá a Xypex magyar honlapokra látogatókat, hogy a www.xypex.com oldalon – melyre több ponton is mutat hiperlink a Xypex magyar honlapok oldalairól – lehetőség van felhasználói regisztrációra, fórumokon való jelenlétre és hírlevelekre való feliratkozásra. Az itt megadott személyes adatokkal kapcsolatban a www.xypex.com üzemeltetője, a Xypex Chemical Corporation az oldalán közzétett adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően jár el, miszerint a rögzített személyes adatokat és a tudomására jutott információkat és tényeket bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli, nem értékesíti és nem terjeszti azokat, nem teszi közzé és harmadik félnek át nem adja.

Adatkezelési tájékoztatás
Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra, így mindig kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésük során azok biztonságára.
Adatkezelésünk megfelel a 2018. május 25-étől alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendeletnek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet - a „GDPR”), aminek érdekében minden szükséges intézkedést megtettünk.

Felelősségvállalás
A Xypex magyar honlapokon megjelenő adatokat és információkat a legnagyobb igyekezettel és gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett állítjuk össze és közöljük. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a tartalomba. Tekintettel arra, hogy a Xypex magyar honlapokon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, üzemeltetőként nem vállalunk felelősséget az oldal tartalmának pontosságáért, teljességéért, időtlenségéért vagy egy adott célra való alkalmasságáért. Az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt mint a Xypex magyar honlapok felhasználóját terheli.
Ennek megfelelően semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget semmilyen személy felé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely az oldalainkon szereplő bármely információ vagy bemutatott termékek használatából eredhet, korlátozás nélkül ideértve a közvetett vagy származékos károkat, illetve bármely olyan kárt, amely a használatból vagy a használat, adatok vagy nyereség elmaradásából fakad, legyenek azok a Xypex magyar honlapok használatából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő, szerződéses cselekmény, hanyagság vagy egyéb jogellenes magatartás által okozottak.
Nem vállalunk felelősséget továbbá a Xypex magyar honlapok működése, elérhetőségének minősége és funkcionalitása tekintetében. Az oldalakhoz való hozzáférés az üzemeltető hatáskörén kívül eső bármilyen okból megszakadhat, korlátozódhat vagy lelassulhat.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon egyéb internetes oldalakra, amelyek a Xypex magyar honlapok és a www.xypex.com oldalakról hiperlinkkel érhetőek el.


2018. augusztus 1.
ASTOP Magyarország Kft.